Đám cưới, tôi sẽ mời 3 chị này về quẩy bằng mọi giá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.