‘Đảm bảo an ninh’ – một phần của việc là thành viên NATO

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE