Đại tướng Võ Nguyên Giáp ‘phấn khởi, xúc động’ về chiến thắng 30 tháng 4

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.