Đài tưởng niệm Ngũ Giác Đài đánh dấu năm thứ 15 vụ tấn công khủng bố

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE