Đài tưởng niệm Ngũ Giác Đài đánh dấu năm thứ 15 vụ tấn công khủng bố

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.