Đại tá Mỹ gốc Việt: ‘Phụng sự tổ quốc là một đặc ân’

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE