Đại tá Mỹ gốc Việt: ‘Phụng sự tổ quốc là một đặc ân’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.