Đại tá Mỹ gốc Việt: ‘Phụng sự tổ quốc là một đặc ân’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

25 queries in 2.897 seconds.