Đại tá Mỹ gốc Việt đưa tàu chiến tới Đà Nẵng

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.101 seconds.