Đại sứ Mỹ bị đánh rách mặt tại Hàn quốc…

Shares

Theo Youtube
 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.