Đài Loan diễn tập ở biển Đông, TQ dịu giọng

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

44 queries in 3.246 seconds.