Đài Loan diễn tập ở biển Đông, TQ dịu giọng

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE