Đại hội Đảng cho Thủ tướng Dũng rút khỏi danh sách đề cử

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.