Đại hội Đảng bế mạc ở Bắc Triều Tiên (VOA60)

0
4

comments

SHARE