Đặc sứ cấp cao TQ thăm VN trong lúc căng thẳng trên biển Đông gia tăng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.