Đa số người Ukraine muốn kết thúc chiến tranh

Theo kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu xã hội Sofia, 61,8% người Ukraine muốn kết thúc chiến tranh, sẵn sàng từ bỏ Donbass để sống trong hòa bình.

Đa số người Ukraine muốn kết thúc chiến tranh

Shares

Gần 62% dân chúng Ukraine muốn chấm dứt chiến tranh ở Donetsk và Lugansk ở miền đông.

Đối với xã hội Ukraine, lúc này không có gì quan trọng hơn chấm dứt chiến sự ở Donbass.

Một câu hỏi được các cuộc phỏng vấn đặt ra là xác định nhiệm vụ ưu tiên của tổng thống và chính phủ hiện nay. Trong danh mục 12 lựa chọn, phần lớn (48,5%) ý kiến cho rằng phải ưu tiên kết thúc chiến tranh. Lựa chọn đứng thứ hai (15,6%) là “cải thiện tình hình kinh tế và tạo việc làm”.

Đồng thời, đa số người được hỏi cho rằng cần chấm dứt chiến sự và sẵn sàng từ bỏ các vùng lãnh thổ do Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (DLR) tự xưng kiểm soát.

Trung tâm Sofia cho biết: “Đa số (61,8%) cho rằng mục tiêu chính là chấm dứt chiến tranh, ngay cả khi phải từ bỏ một số vùng lãnh thổ. Tỷ lệ những người ủng hộ tiếp tục chiến tranh cho đến khi giải phóng hoàn toàn các vùng bị chiếm đóng là 22,9%. Số người không trả lời câu hỏi là 15,3%”.

(Theo Sputnik)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.