Đã có kịch bản NSNN với giá dầu dưới 30USD/thùng

Ngày 14/1, Bộ Tài chính cho biết cơ quan này đã xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách nhà nước theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 và dưới 30USD/thùng.

Đã có kịch bản NSNN với giá dầu dưới 30USD/thùng

Shares

Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ Tài chính, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 Quốc hội thông qua với tổng thu NSNN là 1.014,5 ngàn tỉ đồng, tổng chi NSNN là 1.273,2 ngàn tỉ đồng, bội chi NSNN 254 ngàn tỉ đồng (4,95%GDP).

Cũng theo Bộ Tài chính, năm 2016 dự báo tình hình tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2015, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,7%, lạm phát dưới 5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%… Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những biến động phức tạp, khó lường trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và giá dầu thô tiếp tục giảm sâu, dự báo có tác động không thuận đến sự phát triển kinh tế và cân đối thu, chi NSNN năm 2016.

Để chủ động ứng phó với việc giảm thu NSNN do giá dầu thô giảm, giữ vững cân đối NSNN năm 2016, Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành NSNN theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 và thậm chí dưới 30 USD/thùng.

Và để hoàn thành nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2016, Bộ Tài chính xác định cần vào cuộc một cách chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, trong đó tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tài chính – ngân sách đã được đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2016. Cụ thể:

Chú trọng tăng cường quản lý thu NSNN, phấn đấu tăng thu từ nội địa và thu từ hoạt động XNK để bù đắp tối đa cho số giảm thu do tác động của dầu thô;

Quản lý, điều hành chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên;

Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về thuế, hải quan, ngân sách, quản lý tài chính doanh nghiệp, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ kế toán, kiểm toán…; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển SX-KD, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015;

Điều hành bội chi NSNN trong phạm vi được Quốc hội quyết định; quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công;

Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, tăng cường công khai, minh bạch…

Với những giải pháp trên, Bộ Tài chính tin tưởng nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2016 sẽ đạt và vượt mục tiêu đã đề ra, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.