Đã bảo là chân ngắn thì đừng cố đua đòi rồi mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 2.130 seconds.