Đã bảo đừng bao giờ nói chuyện với gấu khi có đám bạn thân đứng bên cạnh mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.