Đã bảo bao nhiêu lần là đừng ngồi cùng chỗ với mấy thằng ngu rồi cơ mà

Shares

Shares

53 queries in 3.320 seconds.