Đã bảo bao nhiêu lần là đừng ngồi cùng chỗ với mấy thằng ngu rồi cơ mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.973 seconds.