Đã bảo bao nhiêu lần là đừng ngồi cùng chỗ với mấy thằng ngu rồi cơ mà

0
9

comments

SHARE