Cứu sống phi công trong tai nạn rớt chiến đấu cơ gần Nghệ An

0
5

comments

SHARE