Cút cút ra cho tao nhảy Đừng cản tao( Thanh niên tự tử nhưng bất thành nhờ CA VN)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.