Cười xuyên Việt – Chung kết xếp hạng: Ngày tận thế – Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành,, vãi zombie

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.