[Cười Xuyên Việt – Chung kết 3 (8/5/2015)]: Thí sinh Mạc Văn Khoa – Bột Giặt Thánh Troll

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.