Cuối tháng 10, huy động thêm hơn 1.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 26/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp tục huy động thành công thêm 1.879 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Cuối tháng 10, huy động thêm hơn 1.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn: 7 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.451 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,35-7,40%/năm. Kết quả, huy động được 700 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,45%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/10/2016).

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.216 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,97-9,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/10/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.691 tỷ đồng, kết quả huy động được 179 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 270.206,4756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.005 seconds.