[ Cười Thả Ga] tập 8 -Biểu diễn dại dột 2 thanh niên phi xe máy từ nóc nhà xuống đất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.