Cười rụng rốn với thanh niên này. Bị pha này chắc bỏ nghê sửa xe luôn mất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.