[Cười Lộn Ruột #1] Lỗi 1 + Lỗi 2 = Highlights

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 2.018 seconds.