Cười là oánh phiên bản Việt. Dã man không kém bản gốc Nhật

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.