Cười không nhặt được mồm Trấn Thành bá đạo quá mà …?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.