Cuộc vượt ngục bất thành ở những giây cuối, quá đen cho em

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.774 seconds.