Cuộc sống của thầy trò Đường Tăng sau khi đi thỉnh kinh về là như thế này đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.