Cuộc sống của người rừng Quảng Ngãi giờ thế nào?

Sau ba năm được giải cứu về làng, "người rừng" Hồ Văn Lang ở huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi) dựng chòi lá trên núi và làm nương rẫy.

Cuộc sống của người rừng Quảng Ngãi giờ thế nào?

Shares

Shares

23 queries in 1.765 seconds.