Cuộc sống của người rừng Quảng Ngãi giờ thế nào?

Sau ba năm được giải cứu về làng, "người rừng" Hồ Văn Lang ở huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi) dựng chòi lá trên núi và làm nương rẫy.

Cuộc sống của người rừng Quảng Ngãi giờ thế nào?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 2.559 seconds.