Cuộc chiến không cân sức giữa tôm hùm và bầy mèo

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.901 seconds.