Cuộc ẩu đả kinh khủng nhất từ trước đến nay – Không có cái hàng rào thì không biết chuyện gí sẽ sảy ra

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.889 seconds.