Cử tri thắc mắc vụ ông Trịnh Xuân Thanh trước kỳ họp Quốc Hội

0
9

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE