Cư dân Manbij, Syria chào mừng giải phóng

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.566 seconds.