Cứ chăm chỉ thế này tổng giám đốc sẽ là của anh thôi.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.