Cộng đồng người Việt ở Houston lớn mạnh nhờ duy trì ngôn ngữ và văn hoá

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.