Công dân Mỹ có thể kiện Ả rập Saudi vụ khủng bố 911

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

17 queries in 1.514 seconds.