Con rể Thủ tướng Dũng muốn đưa đồ ăn Mỹ ‘phủ’ khắp VN

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.