Con người có thể tạo ra những điều không tưởng Chả dám nghĩ !

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.555 seconds.