Con người đánh nhau vỡ đầu vì con chó (Dịch Vọng – Cầu Giấy)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.