Con này ở đâu ra vậy trời, chổ này mà cũng sống được sao.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.