Con Cứ việc bốc đầu chuyện bốc mộ để bố mẹ lo

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.