Con cờ hó này chắc thành tinh mất rồi @@ Thông minh như này thì ai dám nuôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.