Con chim mất dậy nhất hệ mặt trời đây rồi. Trêu con chó lầy quá đi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.