Con Bướm Xinh Cover. Chắc ẻm nghĩ mình đẹp lắm :D

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.