Còn bé mà đã diễn sâu như này thì chắc chắn lớn lên có tương lai làm diễn viên lắm đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.