Cơ quan nhân quyền LHQ yêu cầu Mỹ siết chặt kiểm soát súng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.