Có phải con gái FA lâu ngày sẽ dẫn đến bệnh như này không các bác

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.