Có một Quán quân The Face vừa cá tính lại rất đỗi “bánh bèo”

Quán quân The Face Việt Nam mùa đầu tiên Phí Phương Anh sở hữu gu thời trang vừa cá tính lại dịu dàng, duyên dáng.

Có một Quán quân The Face vừa cá tính lại rất đỗi “bánh bèo”

Shares

PhiPhuongAnh1.jpg
PhiPhuongAnh3.jpg
PhiPhuongAnh4.jpg
PhiPhuongAnh6.jpg
PhiPhuongAnh7.jpg
PhiPhuongAnh8.jpg
PhiPhuongAnh9.jpg
PhiPhuongAnh10.jpg
PhiPhuongAnh11.jpg
PhiPhuongAnh12.jpg

Shares

41 queries in 2.765 seconds.