Có lẽ đây là khoảng khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời phi xe của nó :)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.