Có khi nào anh ấy đang thấy Lữ Bố và Quan Vân Trường không nhỉ ?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.